Thông tin các khóa học nối mi Tp HCM

Trung tâm đào tạo Hani thường xuyên tổ chức các khóa học nối mi tại tp hcm từ cơ bản đến nâng cao. Cung cấp cho học viên tất cả kiến thức để trở thành người thợ nối mi Chuyên Nghiệp.

Ngoài ra học viên tham gia các khóa học nối mi chuyên nghiệp Hani tại tp hcm, sẽ được đào tạo thêm những kỹ năng mềm để phục vụ cho công việc.